The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...172   ()
Courses 
משפט וקולוניאליזם
גזע וגזענות באירופה
Fictions of the Self
מחשבה דתית ופרקטיקה דתית באסלאם - סוגיות נבחרות
דת וחברה במזרח התיכון הביניימי - א
חדוא 2 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה
גיאומורפולוגיה של מדרונות
יסודות תורת הפונקציות המרוכבות
שפינוזה: מטפיזיקה ואפיסטמולוגיה
Semantics - B
מבוא להסתברות ב
הסמנטיקה של יחסות
שיווק למנהלים 08
ניהול ציבורי של סיכונים
מהתנחלות להתנתקות והלאה: ישראל והשטחים
מבוא לתולדות האימפריה העותמאנית
יסודות בעבודה סוציאלית - חלק ב תשעב
אבטחת מחשבים ורשתות תקשורת
מימון חברות (תשעג ב)(אילת)
ניהול ציבורי של סיכונים