The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...172   ()
Courses 
צפון אפריקה בעידן הקולוניאלי ולאחריו
מבוא למדיניות חברתית ולמדינת הרווחה- קב 2
סדנה לתוכנת - MATLAB - מחלקה לפיזיקה
צרפתית למתחילים - חלק א קב 2 תשעב
פרקטיקום ביעוץ ארגוני - 2
ההומניזם של הרנסנס: התגבשות שפה חדשה להבנת המציאות
למידה והוראה עם טכנולוגיה(תשעב א ) (אילת)
פסיכולוגיה של הזקנה
יסודות החשבונאות קב 2
דוד בן-גוריון 1935-1965 - סדנת מחקר בסביבת ארכיון
בעין הסערה: בין ההיסטוגרפיה לפוליטיקה - ב
עשייה מבוססת ראיות תואר שני
יצירת תיאוריה ויצירה
דרום אפריקה: מאפרטהייד לדמוקרטיה
מבוא לחשבונאות פיננסית - א
מבוא לתולדות האימפריה העותמאנית
הסתברות וסטטיסטיקה להנדסת תוכנה
עשייה מבוססת ראיות א תשסח
מבוא להסתברות לתעונ-תשעא א
מבוא לתיאוריה קווירית