The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...172   ()
Courses 
פיזיקה 5 יחל (מכינה ראשי)
גיאוגרפיה של קליטת עליה בישראל
פסיכודיאגנוסטיקה למתקדמים
אידיאולוגיה ונוף: תמורות בישוב הקיבוצי מראשיתו ועד
היישוב והשואה
היבטים יישומים בבטיחות קרינה מייננת
הכניסיני תחת כנפך והיי לי אם ואחות(תשעב ב)(אילת)
מינוי בתזמורת
English Language Workshop
סוגיות בפילוסופיה של צרלס טיילור
חשבונאות למלונאות(תשעד א)(קב אילת)
מבנה מחשבים ספרתיים -קב קיץ
סדנא למחקר איכותני
היבטים חברתיים על בריאות חולי ומערכת הבריאות - קבוצה 2
אנגלית בסיסית 3 להנדסה
קורס אנגלית בסיסית 2 - קב 1 תשעד
מבוא לפיסיקה 1(תשעד א)(אילת)
מערכת הבריאות בישראל ובעולם
מבוא לכלכלה לניהול א-04 תשעא
ספרות המזמורים לסוגיה