The default category for courses that came from HighLearn & created in Moodle
Page: ()  1 ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 ...172   ()
Courses 
מבוא למערכות מידע (תשעד א)(אילת)
מבוא לסטטיסטיקה (תשעג א)(אילת)
אישיות (תשעד א)(אילת)
סין והודו כבר כאן-ההגירה של תרבויות המזרח הרחוק(תשעג ב)(אילת)
תהליכים קבוצתיים - פסיכודרמה: תיאוריה והתנסות(תשעד א) (אילת)
פסיכולוגיה קוגניטיבית (תשעג א)(קב אילת )
אתיקה ועבודה סוציאלית (תשעד ב)(אילת)
מבוא לשיטות מחקר איכותניות (תשעג ב)(אילת)
דיני תקשורת (תשעג ב)(אילת)
מבוא למתמטיקה לכלכלנים(תשעד א) (אילת)
התנהגות אבנורמלית (תשעד ב)(אילת)
מימון הפירמה א (תשעד א)(אילת)
מבוא לחשבונאות פיננסית (תשעד א)(אילת)
משרלוק הולמס ועד ליזי בדיחי: הבלש בספרות העברית(תשעד ב)(אילת)
כוחניות- סקס- שקרים ומרמה בסיפורי המקרא
פרקטיקום בטיפול קצר מועד (אילת)
אנגלית מתקדמים 2 (תשעד ב)(אילת)
המחקר הכמותי בהוראת המדעים (אילת)
באהבה תלוי הדבר (זוהר) - חבורות ויחידים בתולדות הקבלה (אילת)
פסיכולוגיה התפתחותית (תשעד א)(אילת)