קורסים 
דיני עבודה
Entrepreneurial Finance
אינפורמטיקה רפואית - מערכות מידע ברפואההקורס הזה מרשה למשתמשים אורחים להכנסקורס זה דורש מפתח הרשמה
בחירת תיקי השקעות
התנהגות ארגונית מאקרו
חשבונאות למנהלים
כלכלה בשלטון המקומי
מבוא ליזמות בביוטכנולוגיה
מדיניות ציבורית כלפי המגזר השלישי
נהול צוות עובדים
ניהול ומינהל בשלטון המקומי
ניהול חדשנות ומדיניות תמיכה ממשלתית
סטטיסטיקה לתלמידי מנהיגות חברתית
פיתוח וניהול עסקים קטנים ובינוניים
פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות
קבוצות בארגון
שיטות מחקר במדעי ההתנהגותמידע