קורסים 
מגן לחלבון
מבוא ללוגיקה א
מבוא לפילוסופיה א
Marine Molecular Microbiology
גוף, תודעה ושיחרור
טכניקות דמוגרפיות
מבוא לאוקיינוגרפיה
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון המודרני
מבוא לחקר ביצועים
מבנה חברתי של ישראלמידע
סמינר מחקר
ספרות נשים
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה פיזיולוגית
תהליכים קבוצתים - פסיכודרמה: תיאוריה והתנסות
תורת המחירים א