קורסים זמינים

למידה והוראה בראי הספרות וערוצי המדיה - תשעג

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי

מבוא לקריאה והבנת הנקרא - תשעג

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי

ייצוגים חזותיים בלמידה - תשעג

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי

למידה והוראה עם טכנולוגיה

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אליהו קוזמינסקי

פסיכולוגיה ניסויית סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יואב בר-ענן

מבוא לאנתרופולוגיה - חלק א

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניר אביאלי

הסמינר למצטיינים: החיים בנגב - א

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניר אביאלי

סדנת דוקטורנטים בסוציולוגיה ואנתרופולגיה - א

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניר אביאלי

האומנות היהודית העתיקה: היבטים היסטוריים וארכיאולו תשעב ג

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
abc

מבוא כללי לתולדות האמנות - א

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מרגו סטרומזה - אוזן

גיאופוליטיקה: תיאוריה, מתודולוגיה וביקורת סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אורן שלמה

המשטר הפוליטי בישראל סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דני פילק

מבוא לכלכלה - ב סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יעקב גלבוע

עיצוב בעידן הדיגיטלי סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: נגה קורמן

ניהול מורשת בתיירות - תשעב

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שחר שילה

פרקטיקום בניהול וישוב סכסוכים - ב

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

יסודות תורת הפונקציות המרוכבות

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלכסנדר אוחלוב
 • Teacher: דניאל אלפאי
 • Teacher: נדיה גורביץ
 • Teacher: אילן הירשברג
 • Teacher: ויקטור ויניקוב
 • Teacher: אסף חסון
 • Teacher: יוסף שטראוס

חדו"א להנדסת חשמל 2 סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אנה ולדימירסקי
 • Teacher: אסף חסון

מבני נתונים סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: נובה פנדין
 • Teacher: אירינה רבייב

כימיה פיסיקלית מעבדה מתקדמת

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אורי דינור

כימיה של פפטידים וחומצות אמיניות

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רון כשר

מבוא למערכות ליניאריות סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אילן שלום

מבוא למחשבים סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אילן שלום

מעבדת מבוא במיקרומחשבים סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יגאל מי-טל

מבוא לעיבוד מקבילי סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ארז פרחן

שיטות חישוביות אינטגרליות בתורת הגלים

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אמיר שליוינסקי

תורת התנודות סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ליאור פלח
 • Teacher: ראובן שגב

מבוא לחומרים

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בנימין הרמן

שיטות סטטיסטיות להנדסה כימית סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: פאתנה עווד

אלגוריתמים ומבני נתונים סמ 3

קטגוריה: תשעג
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מיכאל סגל