קורסים זמינים

Tutorial in Evolution S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אריאל נובופלנסקי

Plant Physiology under Stress S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יהונתן אפרת

Writing a Scientific Paper S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: כריסטופר ארנוש
 • Teacher: גיק גילרון

The Sede Boqer Weekly Seminar and Colloquia סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: עופר שיף

פרקים בלמידה ובבקרה מוטורית סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ליאור שמואלוף

סמינר באקולוגיה סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שירלי בר-דוד

הערכה בחינוך סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שרה זמיר

הבסיס העצבי לתהליכים קוגנטיביים: מרשת עצבית לתפקוד סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רוני עזוז
 • Teacher: ליאור שמואלוף

Theory and Applications of Geographic Information Systems (GIS) S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אביבה פיטרס

מדע ופסאודו-מדע

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מריוס כהן

בעיות מים וסביבה באזורים כפריים במדינות מתפתחות - סיור סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: נעם ויסברוד

תיאוריות של תודעה

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מריוס כהן

Biological Processes in Wastewater Treatment S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: משה הרצברג

Level Gimmel - Intensive Course, Contemporary Hebr סמ 3

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ז'נט אוזר

סדנת קריאה באפיסטמולוגיה

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מריוס כהן

Level Dalet - Intensive Course, Contemporary Hebre סמ 3

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ז'נט אוזר

Biodegradation Process of Synthetic Organic Compound in Water and Soil S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: זאב רונן

Level Bet - Intensive Course, Contemporary Hebrew סמ 3

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ז'נט אוזר

חקר פרקטיקות למידה והוראה סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: תיה דייויס

Level Aleph - Intensive Course, Contemporary Hebr S3

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ז'נט אוזר

יסודות פילוסופיים של המדעים הקוניטיביים

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מריוס כהן

Migration Processes in the Unsaturated Zone of Soil S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלכסנדר יאקירביץ

העיר והסמוי מהעין סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: תהל פרוש

test camtasia

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יעקב צוריאל

Surface Science for the Environment S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איריס ויסולי-פישר

כימיה כללית מעבדה לרוקחות סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: תמר זילברמן
 • Teacher: הילה כהן

עבודה מודרכת בשדה (פרקטיקום) - ב סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אפרת מידר

סמינר בהיבטים החברתיים של הזיכרון האפיזודי סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מיכאל גלעד
 • Teacher: טליה שדה

Ecology and Evolution of Dispersal S2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איתמר גלעדי

כימיה כללית מעבדה סמ 2

קטגוריה: תשעט
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: תמר זילברמן
 • Teacher: אלינה שטלמן