קורסים זמינים

פיסיקה 2 ג , 2023א

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 2ב (2022, ג)

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: גל כהן
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 2א (2022 ג)

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בוריס ברמשנקו

פיסיקה 2 ג ,2022ג

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אורי הנדלר
 • Teacher: יהושע ווינשטין
 • Teacher: שאול מרדכי

סרטונים בפיסיקה 2

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: Yael Lin
 • Teacher: יבגני בר לב
 • Teacher: מיכאל גדלין
 • Teacher: שניר כהן
 • Teacher: תימור מלמד
 • Teacher: רמי פוגץ
 • Teacher: אורן שדות
 • Teacher: גיל שלו

פיסיקה 2 ג סמ 3 2021

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 2ב - 2023ב

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יורי ליוברסקי
 • Teacher: דגנית מידן

פיסיקה 2ב - 2023א

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: כן
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יבגני בר לב
 • Teacher: מיכאל ליובלינסקי
 • Teacher: דגנית מידן

פיסיקה 2ב מתוגבר - 2023א

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יבגני בר לב

Physics 2A 2023B 203-1-1471

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מיכאל גדלין
 • Teacher: רועי סייג

פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה , 2023

קטגוריה: פיסיקה 2
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איתן גרוספלד