קורסים זמינים

Chemistry of Water S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: עודד ניר

English Nativ Advanced A S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מרינה סלטבסקי
 • Teacher: שלמה שרתוק

Statistical Analysis S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: גולן בל

English - Basic G2 S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דוד אומן

אנגלית נתיב לאקדמיה טרום בסיסי א סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אורלי טאוב
 • Teacher: תמר נגן

Contemporary topics in Israeli Nature conservation S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מרב סיפן

English Advanced B S1 G2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שלמה שרתוק

English - Basic G1 S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דוד אומן

The Ecology of Plant Animal Interaction S2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מרב סיפן

מחשבה דתית ופרקטיקה דתית באסלאם - סוגיות נבחרות סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רחל חסון-קנת

Physics of Solar Cells S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יבגני כץ

English NATIV Advensed B Gr 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה חלק ב' - אב תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ליאוניד אוסטר
 • Teacher: יעקב ביטון
 • Teacher: דורון בראונשטיין
 • Teacher: רינת גוטין
 • Teacher: יוליה גולדבאום
 • Teacher: וינטרוב גרשון
 • Teacher: ברוך דולגין
 • Teacher: רונן דייטשמן
 • Teacher: אמנון יוסף
 • Teacher: ודים מילבסקי
 • Teacher: יעל נוימאיר
 • Teacher: אחמד סלמאן
 • Teacher: אלה סמוליק-גרומן
 • Teacher: משה פישר

Fall 2020 English NATIV Advanced A S 1 Mechina Monday 12-4

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דוריאן גולד

English NATIV Advensed B Gr 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה - חלק ב - רמה מקבילה ל-5 יח קב 5 סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ליאוניד אוסטר

Optimization Methods S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: עמוס זמל

Engliah NATIV Advensed A S 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה - חלק ב - רמה מקבילה ל-5 יח קב 4 סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רונן דייטשמן

חדוא ג1 סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בוריס זלצמן
 • Teacher: אירינה לרמן
 • Teacher: פיודור פקוביץ

English NATIV Basic S 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה - חלק ב - רמה מקבילה ל-5 יח קב 10 סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ברוך דולגין

Topics in Physico-Chemical Hydrodynamics and Electrodiffusion - B S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יצחק רובינשטיין

סדנא לתוכנות מחשב הנדסיות סמ 3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בר נוראל

English NATIV Pre Basic B S 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה - חלק ב - רמה מקבילה ל-5 יח קב 9 סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ודים מילבסקי

מבוא להנדסת מכונות סמ 3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ישראל ברונשטיין

יסודות הכתיבה בעברית - רמה ה קב 2 סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מורן אבטבי
 • Teacher: מרים פרומקין
 • Teacher: איילת קרואני

English NATIV Pre Basic A S 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא

פיזיקה - הכנה לאקדמיה - חלק ב - רמה מקבילה ל-5 יח קב 7 סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אחמד סלמאן