קורסים זמינים

מחקר מודרך- א סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איריס טבק

מידע ודעת בחברה מקוונת - א סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איריס טבק

למידה: איפה, איך ומתי - א סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איריס טבק

להיות אקדמאי: כתיבה, מחקר וכל השאר- א סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איריס טבק

Introduction to Cognitive Science - Neurosciences S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דורית בן שלום

דיני תקשורת סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אסף וינר

מבוא לגאואינפורמטיקה סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רוני גלעד
 • Teacher: טל סבוראי
 • Teacher: מרק פרלשטיין
 • Teacher: מור קולינס
 • Teacher: רותם ריעני