קורסים זמינים

התיאוריה של הפרקטיקה: גישות פרטניות בעבודה סוציאלי סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מאי גמליאל יהוד
 • Teacher: מני מלכה

פיסיקה 1ב סמ 3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אברהם באר
 • Teacher: גנדי כוגנוב

פיסיקה 3ב 2021ב

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רון פולמן

פיסיקה 1א - הנדסת חשמל סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ויקטור מאירוביץ
 • Teacher: עדי ציטרין

Physics 2A S3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בוריס ברמשנקו

Physics 3A S 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: גולן בל

פיסיקה 2ב סמ 3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 1א - הנדסת חשמל סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ויקטור מאירוביץ

פיסיקה 2 ג סמ 3

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 3 2021א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אולג קריצבסקי

Physics 1B 2021B 203-1-1391

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: גולן בל
 • Teacher: מיכאל גדלין
 • Teacher: יפים גולברייך
 • Teacher: אדוארדו גנדלמן
 • Teacher: אלכסנדר פורטנוב
 • Teacher: עידו רגב

פיסיקה 1ג למדעי הבריאות סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: צבי הירש ציטרון

Physics 1 for Students of Physics S1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רם ברושטיין
 • Teacher: איתי גלבר

פיסיקה 1ג למדעי הטבע סמ 2

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אברהם באר

פיסיקה 1ב סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מעוז שמיר

Physics 2A 2021B 203-1-1471

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מיכאל גדלין
 • Teacher: גנדי כוגנוב

מבוא למכניקה לכימאים סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
מבוא למכניקה לכימאים סמ 1 נושא קורס זה יהיה מכניקה ניוטונית, נלמד קינמטיקה ודינמיקה בהתאם ליחידות. הציון יתבסס על בחינת גמר. ספר הקורס יהיה Fundamentals of Physics David Halliday , Jearl W…
 • Teacher: אדוארדו גנדלמן

פיסיקה 2ב - 2021ב

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בוריס ברמשנקו
 • Teacher: דגנית מידן

פיסיקה 2 ג סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יפים גולברייך

פיסיקה 2 - לתלמידי פיסיקה, 2021ב

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: איתן גרוספלד

פיסיקה 2ב מאוחד - 2021א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יבגני בר לב
 • Teacher: דגנית מידן
 • Teacher: שאול מרדכי

פיסיקה 1 לתלמידי פיסיקה- כיתה יב חוסידמן- תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: עדי ציטרין

מבוא לשיטות מתמטיות בפיזיקה-כיתה יא' חוסידמן - תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלעד שופן

התא -כיתה יא' חוסידמן- תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: נועה גודין

כימיה כללית ב לרפואה מעבדתית ורוקחות- כיתה י' חוסידמן - תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מיכאל וולוך
 • Teacher: אייל צור

סמינר בפיסיקה של חומר-רך וביולוגית - א סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רוני גרנק

סמינר על נושאי מחקר במחלקה סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דגנית מידן

בטיחות במעבדה ג סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יעקב ביטון
 • Teacher: איתי גלבר

בטיחות במעבדה ב סמ 1

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: יעקב ביטון
 • Teacher: איתי גלבר

מבוא לשיטות מתמטיות בפיזיקה - תשפ"א

קטגוריה: תשפא
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אבגני כץ
 • Teacher: אלעד שופן