קורסים זמינים

קונפליקט ומשפט סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מרב מירון גורן

Eilat Humanities English Advanced B 2023-2 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ירדן סופינסקי

גלובליזציה, ניאו-ליברליזם ומדינת הרווחה סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רם גודוביץ

"האומה ומספריה": היסטוריה והיסטוריוגרפיה של הלאומי סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: חיה סספורטס

מיומנויות התערבות עם היחיד והסביבה - א סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: סתיו קרטגינר

התיאוריה של הפרקטיקה: גישות פרטניות בעבודה סוציאלי סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: סתיו קרטגינר

מי שמשרת/ת ומי שלא: צה"ל והעדרו במסלול החיים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניצן רותם

חירום ושגרת חירום במודרנה המאוחרת סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניצן רותם

גישות למחקר איכותני סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ניצן רותם

שוק ההון בישראל סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מוסי רוזנבוים

ניהול בתי חולים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רויטל בר אושר

חשבונאות סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שרונה צדוק רוזנבלוט

סוגיות במדיניות וניהול מערכות בריאות - פרויקט גמר סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דן גרינברג
 • Teacher: נדב דוידוביץ'

מימון ציבורי סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: גבריאל בן-נון

שיטות כמותיות לאיכות מים ומיקרוביולוגיה באוקיינוגרפיה כימית-ביולוגית סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ליאור גוטמן

עקרונות הטיפול בגבר האלים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: מני מלכה

הכשרה מעשית שנה ג סמסטר ב סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלי הלר

הכשרה מעשית שנה ב סמסטר א סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלי הלר

הערכה וטיפול בילדים ובני נוער עם הפרעות נוירו-התפתחותיות סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: שירלי דורצ'ין

אמנות - פמיניזם - יהדות: נתקים, הצטלבויות וכיוונים חדשים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רוני צורף

כוחות, גלימות, ופאנלים צבעוניים: מבוא לקומיקס אמריקני וגיבורי-על סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: בר לשם

"על החיים ועל המוות" פרידה קאלו ואמריטה שר גיל - ב סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: נועה רוזנברג

מבוא לאמנות יהודית סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: רוני צורף

יחסי ישראל-גרמניה: ייצוגים בספרות ובתרבות הישראלית סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: דקל שי שחורי

סוף העולם: אידיאולוגיה, אמנות, אהבה וכנות - ב סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אוראל שרפ

מגוון מינים בדיונות חוליות סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: אלי גרונר

חקר ויישום נושאים סביבתיים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ג'וואד חסן שוקייר
 • Teacher: אביגיל מוריס

מבוא לכלכלה סביבתית סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: לרר דוד

מבוא למדעי הקרקע סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: ג'וואד חסן שוקייר

התפתחות קריירה בעולם העבודה החדש-הקשרים אישיים חברתיים וארגוניים סמ 2

קטגוריה: קמפוס אילת
שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא
 • Teacher: כרמית והבה