שליחת דוחות השתתפות למרצה: כן
שליחת התראה לסטודנט: לא