מטלה מס' 5 - כוחות (המשך)

Solution sheets

The solutions will be available from 3/05/2020, 23:59.