מטלה מס' 7 - עבודה ואנרגיה קינטית

Solution sheets

The solutions will be available from 18/05/2020, 23:59.