קרינה גרעינית

מהו זמן מחצית החיים ומה משמעותו עבור גרעין יחיד?
מהן ההתפלגויות הסטטיסטיות בהן משתמשים בניסוי?
מהן התוחלת והשונות בכל אחת מהן?
 מתי אפשר להשתמש בכל אחת מההתפלגויות?
מהו מונה גייגר ומה המבנה שלו?