מטלת בית מס' 9 - אנרגיה פוטנציאלית ושימור אנרגיה מכנית

Solution sheets