מטלת בית מס' 11 - מרכז מסה ושימור תנע

Solution sheets