האפקט הפוטואלקטרי

בוחן כניסה – ניסוי האפקט הפוטואלקטרי

* ערך כל סעיף 10 נקודות

1.    האפקט הפוטואלקטרי:

א.    מהו האפקט הפוטואלקטרי?

ב.     צייר את אופיין הזרם-מתח של השפורפרת הפוטואלקטרית.

ג.      כיצד המודל החלקיקי של האור מסביר את הגרף מסעיף ב'?

ד.     מהו קבוע פלאנק ומה היחידות שלו?

 

2.    פוטודיודה:

א.    במה דומה הפוטודיודה לשפופרת הפוטואלקטרית?

ב.     צייר את אופיין הזרם-מתח של פוטודיודה.

ג.      כיצד נשתמש בה בניסוי כגלאי אור?

 

3.    התאבכות אלקטרונים:

א.    בניסוי האחרון נירה אלקטרונים לעבר שכבת גרפיט ונקבל תבנית של טבעות, הסבר את התופעה.

ב.     כיצד נוכל למצוא מהתבנית שקיבלנו את קבועי הסריג של שכבת הגרפיט? (תשובה איכותית - אין צורך לפתח משוואות).

 

4.    בטיחות – סמן את התשובה הנכונה:

א.    חל איסור אכילה, שתייה ועישון במתחם המעבדות.

ב.     אין להעביר ציוד מעמדה לעמדה.

ג.      אסור להפעיל מכשירים ללא אישור המדריך.

ד.     יש להפסיק את הניסוי, ולדווח מיידית לאחראי המעבדה, על גילוי פגם בשלמותו של בידוד מערכת החשמל של הציוד במעבדה (תקע, שקע, ספק כוח וכו'). אין לבצע תיקון כלשהו בציוד המעבדה.

ה.    יש לכבות את המכשור בסיום הניסוי.