רעש

בוחן כניסה – ניסוי רעש

* ערך כל סעיף 10 נקודות

1.    רעש במערכות פיזיקליות:

א.    מה מוגדר כרעש במערכת הניסוי?

ב.     ציין 4 סוגי רעשים שניתקל בהם בניסוי.

ג.      מה מקור הרעשים שמנית בסעיף ב'?

ד.     הצע דרכים להתמודדות עם רעשים אלו בניסויים שנבצע.

 

2.    מכשיר FFT :

א.    בניסויים שנבצע נשתמש במכשיר FFT, הסבר מה תפקידו.

ב.     איך השימוש בו יסייע לנו בניסוי?

 

3.    רעש תרמי:

א.    מה הנוסחה המתקבלת עבור הרעש התרמי?

ב.     בעזרת שימוש בנוסחה מסעיף א', הצע 3 דרכים לחישוב קבוע בולצמן.  

ג.      שם נוסף לרעש התרמי הינו "רעש לבן". מה מקור השם?

 

4.    בטיחות – סמן את התשובה הנכונה:

א.    חל איסור אכילה, שתייה ועישון במתחם המעבדות.

ב.     אין להעביר ציוד מעמדה לעמדה.

ג.      אסור להפעיל מכשירים ללא אישור המדריך.

ד.     יש להפסיק את הניסוי, ולדווח מיידית לאחראי המעבדה, על גילוי פגם בשלמותו של בידוד מערכת החשמל של הציוד במעבדה (תקע, שקע, ספק כוח וכו'). אין לבצע תיקון כלשהו בציוד המעבדה.

ה.    יש לכבות את המכשור בסיום הניסוי.

ו.       כל התשובות נכונות.