פרנק הרץ

1. מה למעשה תרומתו של ניסוי פרנק הרץ וכיצד רואים זאת בניסוי?

2. מהי מטרת כל אחד מחלקי הניסוי?

3. מה תפקיד גוף החימום החיצוני? על איזה פרמטרים הוא משפיע בניסוי?