גלי קול

בוחן כניסה – גלי קול

1.     גל עומד הוא צורה רציפה של אופן תנודה. נתון לכם חוט  באורך מטר אחד, שמחובר משני קצותיו. נדנדנו את החוט בתדירות f.

א.     שרטט גרף של מיקום כפונקציה של הזמן, שמתאר את התנהגות החוט כגל עומד בתווך עם 3 צמתים.

ב.     נתון שהתדירות היא 100 Hz. חשב את מהירות הפאזה (על סמך הנתונים לעיל)