מיקרו גלים

בוחן כניסה - ניסוי מיקרו גלים - מעבדה ב'


  1. מהן מטרות הניסוי ?

 

  1. הציור הבא מתאר את אופן פעולת אנטנת דיפול:

 

 

ככ

 

לפי מודל זה, השדה החשמלי מניע את המטענים החופשיים באנטנה לאורכה ומייצר זרם אשר עובר דרך הנגד. ניתן למדוד את המתח על הנגד אשר יהיה פרופורציונלי בעוצמתו לעוצמת השד"ח וזהה בתדירותו.

הסבירו איזה מתח היה נמדד על הנגד אילו הגל הנשלח לכיוון האנטנה היה בכיוון מאונך לזה שמוצג בציור .


  1. תאר/י באמצעות ציור וחוק סנל שבירת גל א"מ דרך חצי גליל כאשר הגל פוגע במרכז הבסיס הישר בזווית α

 

  1. רשום/י את

 

a.     משוואת גל עומד עבור השדה:

b.     תלות העוצמה בשדה:

c.     חוק מלוס:

d.     נתון שדה מקוטב. מה תהיה עוצמתו לאחר שני מקטבים כאשר המקטב השני מקביל לקיטוב ההתחלתי ואילו המקטב הראשון בזווית α לקיטוב ההתחלתי