לייזר


 

  1. מהן מטרות המעבדה 

 

  1.  תאר/י את התמונה המתקבלת על גבי חיישן מצלמה במצבים הבאים; 

 

  1. אם עדשה 

  1. ללא עדשה אבל עם חריר קטן (מה המשמעות של גודל החריר?) 

  1. ללא עדשה וללא חריר (רק חיישן) 

 

  1. תאר/י את התכונות המיוחדות ללייזר ביחס לאלומת אור הנפלטת מתאורת פלורוסנט סטנדרטית. 

 

  1. תאר/י את עקרון פעולת הלייזר 

 

  1. מהי נוסחת פרנל למקדם ההחזרה של אור במעבר בין חומר אחד לאחר. 

 

 

  1. הסבר/הסבירי כיצד נוצרות טבעות ניוטון.