איטרפרומטריה

בוחן כניסה – אינטרפרומטריה

אינטרפרומטר מיכלסון

1.      תאר/י את עיקרון הפעולה של המערכת ואת התופעה שנצפה לקבל, בליווי שרטוט של חלקי המערכת ושל התמונה שתתקבל על גבי המסך. (20 נק')

2.      אילו גדלים נמדוד במסגרת הניסוי ומהי הנוסחה הקושרת ביניהם? יש להסביר את הנוסחה. (20 נק')

3.      כיצד ניתן להשתמש במערכת כדי למדוד מקדמי שבירה של חומרים שונים? תאר/י לפחות שתי דוגמאות בליווי שרטוט מתאים לכל דוגמא. (10 נק')

 

אינטרפרומטר פברי-פרו (אטאלון)

1.      תאר/י את עיקרון הפעולה של המערכת ואת התופעה שנצפה לקבל, בליווי שרטוט של חלקי המערכת ושל התמונה שתתקבל על גבי המסך. (20 נק')

2.      זוג קרניים מקבילות יוצאות מהאטאלון לעבר המסך. מהו היחס בין גדלי האמפליטודות שלהן? מהו הפרש הפאזה ביניהן? (20 נק')

3.      כיצד מוגדר קבוע הכיול של האינטרפרומטר וכיצד נמדוד אותו במסגרת שלב זה בניסוי? (10 נק')