תרגיל 1


שאלה ראשונה: בכניסתך למעבדה חדשה נתנו לך מד-מתח ומשימה למדוד 2 מתחים:V1 ו- V2. רשום על מד המתח שהוא קצת בעיתי, וצריך להכפיל את הערך שמופיע על המכשיר בקבוע כדי לתקן את המדידה. כלומר:

V = Vmeter×C
א) איך היית מודד את C ,ומה קובע את השגיאה של הקבוע?

הצלחת למדוד ש

C=0.84±0.07
אחרי חיבור מד המתח כמו שצריך מופיע על צג המכשיר 17.0V, אבל הערך לא יציב ומשתנה תוך כמה

שניות בין 16.8V ו- 17.2V

ב) מה הוא V1?

קצת יותר קשה לחבר את המכשיר על מנת למדוד את V2 ולא ניתן לבדוק את יציבות המדידה, אבל ברגע שהמכשיר מחובר מופיע על הצג 15.0V.

ג) מה הוא V2?

ד)מה הערך של V1/V2?

שאלה שניה: פיזיקאי מסוים רוצה לבדוק את שימור האנרגיה באינטרקציה מסוימת ומודד את האנרגיות הראשוניות והסופיות כ- E1 = 75 +/-3 MeV ו- E2 = 60 +/-9 Mev. איזו מסקנות מסיקים מכך?