תרגיל 2

השאלות נמצאות בקובץ PDF.  (מזכיר שהעבודה היא *לא* בזוגות)