תרגיל 3

שני חברים רצים בדיוק אותו מסלול של 5±0.1 קילומטרים.  הראשון מסיים בחצי שעה (אם אי-וודאות קטנה משניה), וחצי דקה אחריו השני מסיים.  הראשון אומר שהוא רץ יותר מהר, אבל השני אומר שזה לא נכון בגלל שצריך לחשב גם את האי-וודאות, והרי מהירות הראשון  

הוא:

2.78±0.06 m/s

ומהירות השני הוא:

 2.73±0.05 m/s

כלומר שהם בתוך תווך האי-וודאות אחד מהשני אז אפשר להגיד שביחס לדיוק הידוע שני הערכים הם שווים.

מי צודק, ולמה?

(האם השאלה הזאת קשורה לשאלה על המהנדסים והרובוטים הטסים מהתרגיל הקודם? הסבר כאן יגרום לבונוס שם.)