גלי קול

בוחן כניסה – גלי קול

1.     גל עומד הוא צורה רציפה של אופן תנודה. נתון לכם חוט  באורך מטר אחד, שמחובר משני קצותיו. נדנדנו את החוט בתדירות f.

א.     שרטט שני גרפים של אמפליטודה כפונקציה של מיקום בשני זמנים שונים, כאשר המיתר נמצא במוד השני (3 צמתים).

ב.     נתון שהתדירות היא 100 Hz. חשב את מהירות הפאזה (על סמך הנתונים לעיל).