תרגיל בית 1 - חי2

לכל סטודנט יש קובץ עם נתונים  שונים 

יש להוריד את הקובץ שמכיל בשם הקובץ את מספר הזהות של הסטודנט  ולפעול לפי ההנחיות בקובץ

אין עבודה בזוגות

בהצלחה !