עבודת בית 5

פתרו את העבודה שבקובץ המצורף.

שימו לב! תרגיל 6 הוא לא להגשה (אבל הוא כמובן כן בחומר של הקורס!)