עבודת בית 7

פתרו את העבודה שבקובץ המצורף.

שימו לב שהשאלות באדום הן רשות (כרגיל - בחומר למבחן, אך לא להגשה):  שאלות 5 ו6, ושאחריהן יש שאלה נוספת, שאלה 7 שאותה צריך להגיש.