עבודת בית 8

פתרו את העבודה שבקובץ המצורף.

שימו לב: התרגיל הראשון הוא לא להגשה!

עבור שאלה 6 (מעבר ממערכת מרכז המסה למערכת המעבדה), אפשר להיעזר בספרי הקורס או בקישור הזה (למשל).