עבודת בית 9

פתרו את העבודה שבקובץ המצורף.

שימו לב: התרגילים באדום הם לא להגשה!