עבודת בית 10

פתרו את העבודה שבקובץ המצורף.

שימו לב: התרגילים באדום הם לא להגשה, אך בהחלט בחומר למבחן!