תרגיל בית 1 - חי2

ברצאה דיברנו על חי2 ״אחרי ההתאמה״, במטלה הזאת תתעסקו בחי2 ״בתוך״ ביצוע ההתאמה.  בפרט איך ההתאמה מחשבת את האי-ודאויות על הערכים הכי טובים של הפרמטרים בפונקציה. (״התשובה״ נמצאת בשקופית מספר 21 בסיכום ההרצאות.)  

לכל סטודנט יש קובץ עם נתונים  שונים 

יש להוריד את הקובץ שמכיל בשם הקובץ את מספר הזהות של הסטודנט  ולפעול לפי ההנחיות בקובץ

אין עבודה בזוגות

בהצלחה !