תרגיל בית 11 - הגשה עד 8.1

שימו לב שהעבודה כוללת 3 דפים. דף 3 הינו רשות