הגשת תרגיל בית 1

יש להגיש קובץ pdf של פתרון תרגיל הבית