בוחן ינואר 2022

שלום לכולם,

מצורפים למטה 5 טפסי בחינה. אתם מתבקשים לענות על הטופס עפ״י מספר תעודת הזהות שלכם:


- אם הספרה הרביעית בת.ז. היא 0 או 1: ענו על טופס 1 (FormA).


- אם הספרה הרביעית בת.ז. היא 2 או 3: ענו על טופס 2 (FormB).


- אם הספרה הרביעית בת.ז. היא 4 או 5: ענו על טופס 3 (FormC).


- אם הספרה הרביעית בת.ז. היא 6 או 7: ענו על טופס 4 (FormD).


- אם הספרה הרביעית בת.ז. היא 8 או 9: ענו על טופס 5 (FormE).


יש לכם 75 דקות לענות על השאלות - בכתב יד! - ואז עוד 15 דקות לסרוק ולהעלות את הפתרון למודל.

בהצלחה!
עילי