4 עבודה בית

Problem 4.9

Consider a Dirac  field , interacting with a scalar field, described by the equation ,,,,,,,