מטלת בית 1 (לא בזוגות)

שאלה ראשונה:  

זוג של כימאים בודקים מספר אבוגדרו. הראשונה מדדה ) 6.035 פלוס מינוס 0.017 ( x 1023 והשני מדד ) 6.02218 פלוס מינוס 0.00002 ( x 1023 הראשונה שמה לב שהמדידה שלה די קרובה למספר המקובל ומסתפקת בזה. השני שם לב שגם שהערך שלו קרוב למספר המקובל הוא לא זהה, וטוען שהוא טרד למדוד מספר עם שגיאה יחסית של 0.000003 ולכן צריך להתחשב מהמדידה שלו ולחשב מחדש את המספר המקובל. מה דעתכם על 2 המדידות וטענות? התשובה אמורה לכלול התייחסות כמותי ל2 הטענות.


שאלה שניה:

 בכניסתך למעבדה חדשה נתנו לך מד-מתח ומשימה למדוד 2 מתחים:V1 ו- V2. רשום על מד המתח שהוא קצת בעיתי, וצריך להכפיל את הערך שמופיע על המכשיר בקבוע כדי לתקן את המדידה. כלומר:

V = Vmeter×C
א) איך היית מודד את C ,ומה קובע את האי-וודאות של הקבוע?

הצלחת למדוד ש

C=0.84±0.07
אחרי חיבור מד המתח כמו שצריך מופיע על צג המכשיר 17.0V, אבל הערך לא יציב ומשתנה תוך כמה

שניות בין 16.8V ו- 17.2V

ב) מה הוא V1?

קצת יותר קשה לחבר את המכשיר על מנת למדוד את V2 ולא ניתן לבדוק את יציבות המדידה, אבל ברגע שהמכשיר מחובר מופיע על הצג 15.0V.

ג) מה הוא V2? 

ד)מה הערך של V1/V2? [רמז: השאלה הזאת נוגעת בנושא של קורלציה]