תרגול 9 - פורמליזם המילטוני, פונקציות יוצרות וסוגרי פואסון