לוח הודעות

שיעור ביום ראשוןשיעור ביום ראשון

by יגאל מאיר -
Number of replies: 0

אם לא ברור, השיעור ביום ראשון יתקיים בכיתה, וכנ"ל שאר השיעורים עד סוף הסמסטר, אלא אם אני מודיע אחרת.


יגאל