Course media

סנן לפי:
בעלים
מתאריך
30 סרטונים
שםמיון לפי שם עולה
קבוצהמיון לפי קבוצה עולה
משךמיון לפי משך עולה
בעליםמיון לפי בעלים עולה
תאריך יצירהמיון לפי תאריך יצירה יורד
שיעור חזרה4:25:24שירה צ'פמן26-01-2022 23:34:04
כבידה שיעור חזרה (26-01-2022)014:25:24שירה צ'פמן26-01-2022 15:54:10
תורת הכבידה 1 - שעור (13-01-2022)013:04:19שירה צ'פמן13-01-2022 12:01:46
תורת הכבידה 1 תרגול 13.1.22 (13-01-2022)2:18:20אסף ארזי13-01-2022 09:55:51
תורת הכבידה 1 - תרגיל (10-01-2022)112:06:02אסף ארזי10-01-2022 15:58:25
תורת הכבידה 1 - שעור (06-01-2022)012:51:31שירה צ'פמן06-01-2022 12:11:33
תורת הכבידה 1 - תרגיל (03-01-2022)112:00:45אסף ארזי03-01-2022 16:07:07
תורת הכבידה 1 - שעור (30-12-2021)013:32:17שירה צ'פמן30-12-2021 12:10:45
תורת הכבידה 1 - תרגיל (27-12-2021)111:57:12אסף ארזי27-12-2021 16:07:08
תורת הכבידה 1 - שעור (23-12-2021)013:21:49שירה צ'פמן23-12-2021 12:04:58