שליחת דוחות השתתפות למרצה: לא
שליחת התראה לסטודנט: לא