Course media

סנן לפי:
בעלים
מתאריך
47 סרטונים
שםמיון לפי שם יורד
קבוצהמיון לפי קבוצה עולה
משךמיון לפי משך עולה
בעליםמיון לפי בעלים עולה
תאריך יצירהמיון לפי תאריך יצירה עולה
תרגול יום ב', יותם שרף, 18:00-20:00 (10-01-2022)1:40:33יותם שרף10-01-2022 18:16:28
תרגול גיא אליס0:51:15גיא אליס16-12-2020 15:15:15
תרגול גיא0:51:20גיא אליס05-12-2021 18:20:05
תרגול גיא0:58:24גיא אליס30-12-2020 15:17:58
תרגול 9 - תנע והתנגשויות0:47:53יותם שרף13-12-2021 19:07:40
תרגול 8 - תנע ומרכז מסה0:52:52יותם שרף06-12-2021 19:12:23
תרגול 7 הנדסת חשמל אושר שובל0:57:12גיא אליס18-10-2021 15:27:32
תרגול 5 - כוחות 20:51:33יותם שרף15-11-2021 20:32:33
תרגול 4 - כוחות 10:48:58יותם שרף25-11-2021 21:19:42
תרגול 13 הנדסת חשמל0:36:00גיא אליס18-10-2021 15:27:49