שליחת דוחות השתתפות למרצה: لا
שליחת התראה לסטודנט: لا