יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט פיסיקה 2ג 203.1.1431
קובץ רשימות מהרצאות - זרמים חשמליים ונגדים
מדיניות הקורס קישור לאתר אינטרנט מאגר תרגילים - פיזיקה 2 (חומר עזר נוסף - לא להגשה)
תרגולים קובץ תרגול 1
קובץ תרגול 2- חוק קולון
קובץ תרגול 3- שדה חשמלי ודיפול חשמלי
קובץ תרגול 4 -חוק גאוס ושדה חשמלי
קובץ תרגול 5 - חוק גאוס ופוטנציאל חשמלי
קובץ תרגול 6 - קבלים ופוטנציאל
קובץ תרגול 7- המשך חומרים דיאלקטריים+זרם והתנגדות
קובץ תרגול 8- המשך התנגדות+מעגליים חשמליים
קובץ תרגול 9 - כוח מגנטי
קובץ תרגול 10 - חוק ביו סבר וחוק אמפר
קובץ תרגול 11- חוק פארדיי
קובץ תרגול 12- מעגלי RL ו- LC
קובץ תרגול 13 חזרה
עבודות בית דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 5
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 6
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 7
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 8
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 9
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 10
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 11
דף תוכן מעוצב תשובות סופיות לעבודת בית 12
קובץ תרגיליי חזרה - חשמל
קובץ פתרון תרגיליי החזרה בחשמל
קובץ תרגילי חזרה במעגלי נגדים ומעגלי RC
קובץ פתרון תרגילי החזרה במעגלי נגדים ומעגלי RC
קובץ תרגילי חזרה במגנטיות
קובץ פתרון תרגילי החזרה במגנטיות
קובץ פתרון עבודת בית 1
קובץ פתרון עבודת בית 2
קובץ פתרון עבודת בית 3
קובץ פתרון עבודת בית 4
קובץ פתרון עבודת בית 5
קובץ פתרון עבודת בית 6
קובץ פתרון עבודת בית 7
קובץ פתרון עבודת בית 8
קובץ פתרון עבודת בית 9
קובץ פתרון עבודת בית 10
קובץ פתרון עבודת בית 11
קובץ פתרון עבודת בית 12
דף נוסחאות קובץ נוסחאון
מועד א קובץ מועד א
קובץ מועד א - פתרון
מועד ב קובץ מועד ב
קובץ מועד ב - פתרון
חומר עזר נוסף וסרטוני הסבר לכל הפרקים שילוב סרטון 1.1.1 חזרה על פעולות וקטוריות
שילוב סרטון 1.1.2 הצגה פולרית, מכפלה סקלרית ומכפלה ווקטורית
שילוב סרטון 1.2.1 אינטגל מסלולי ומשטחי של שדה כללי
שילוב סרטון 1.2 תאוריה וכלים טכניים - מערכת קואורדינטות
שילוב סרטון 1.3 תאוריה וכלים טכניים - מטען חשמלי
שילוב סרטון 1.4 צפיפות מטען אחידה - חמישה גופים שונים
שילוב סרטון 1.7 צפיפות מטען משטחית על גבי דיסקה (רמה 2)
שילוב סרטון 1.8 חישוב מטען של כדור - צפיפות לא אחידה (רמה 2)
שילוב סרטון 2.1 תאוריה וכלים טכניים - חוק קולון
שילוב סרטון 2.7 שלושה מטענים בקודקודיו של משולש שווה צלעות
שילוב סרטון 2.8 כוח על מטען כתוצאה ממוט אינסופי
שילוב סרטון 2.13 כוח על מטען כתוצאה מקשת חצי מעגלית
שילוב סרטון 2.14 כוח על מטען כתוצאה מדסקה לא אחידה
שילוב סרטון 3.1 תאוריה וכלים טכניים - שדה חשמלי
שילוב סרטון 3.2 שדה של מוט
שילוב סרטון 3.4 שדה של טבעת
שילוב סרטון 3.5 שדה של דסקה
שילוב סרטון 3.6 שדה של יריעה אינסופית
שילוב סרטון 3.8 שדה של דיפול חשמלי בנקודה רחוקה (רמה 2)
שילוב סרטון 4.1 תאוריה וכלים טכניים - שטף חשמלי, חוק גאוס
שילוב סרטון 4.2 שדה של ספירה חלולה
שילוב סרטון 4.3 שדה של ספירה מלאה
שילוב סרטון 4.4 שדה של מוט אינסופי
שילוב סרטון 4.5 שדה של יריעה אינסופית
שילוב סרטון 4.6 שדה של גליל לא אחיד
שילוב סרטון 4.8 שדה של לוח עבה
שילוב סרטון 5.1.1 תאוריה וכלים טכניים - פוטנציאל חשמלי
שילוב סרטון 5.2 פוטנציאל של מוט
שילוב סרטון 5.3 פוטנציאל של טבעת
שילוב סרטון 5.5 פוטנציאל של דיפול
שילוב סרטון 5.6 פוטנציאל של ספירה חלולה
שילוב סרטון 5.8 אנרגיה של מערכת מטענים
שילוב סרטון 5.9 אנרגיה של ספירה מלאה
שילוב סרטון 5.1.2 תאוריה וכלים טכניים - מוליכים
שילוב סרטון 5.7.1 כדור וקליפות חלק א
שילוב סרטון 5.7.2 כדור וקליפות חלק ב
שילוב סרטון 6.1 תאוריה וכלים טכניים - קיבול, חומרים דיאלקטריים
שילוב סרטון 6.2 קבל לוחות מקבילים
שילוב סרטון 6.3 קבל כדורי
שילוב סרטון 6.4 קבל גלילי
שילוב סרטון 6.6 קבל לוחות עם דיאלקטרי לא אחיד
שילוב סרטון 6.7. הכנסת חומר דיאלקטרי לקבל
שילוב סרטון 7.1 תאוריה וכלים טכניים - זרם חשמלי, התנגדות
שילוב סרטון 7.2 צפיפות זרם במוליך גלילי
שילוב סרטון 7.3 נגד כדורי
שילוב סרטון 7.4 נגד קוני
שילוב סרטון 7.5 נגד לא אחיד - התנגדות סגולית שתלוי ב-r
שילוב סרטון 7.6 נגד לא אחיד - התנגדות סגולית שתלוי ב-z
שילוב סרטון 7.7 זרם הנוצר מסיבוב של גוף
שילוב סרטון 8.1 תאוריה וכלים טכניים - מעגלים חשמליים, חוקי קירכהוף
שילוב סרטון 8.2 הפרש פוטנציאלים - מערכת נגדים וקבל
שילוב סרטון 8.3 הפרש פוטנציאלים - מערכת קבלים ונגד
שילוב סרטון 8.4 מעגל עם שלושה מקורות מתח
שילוב סרטון 8.5 מעגל RC
שילוב סרטון 8.6 אנרגיה במעגל RC
שילוב סרטון 9.1 תאוריה וכלים טכניים - כוח מגנטי, מומנט כוח ודיפול מגנטי
שילוב סרטון 9.2 ספקטורמטר מסות
שילוב סרטון 9.3 תנועת פרוטון בשדה חשמלי ושדה מגנטי
שילוב סרטון 9.4 כוח על תיל נושא זרם
שילוב סרטון 9.6 מומנט דיפול מגנטי של מוט מסתובב
שילוב סרטון 10.1 תאוריה וכלים טכניים - חוק ביו-סבר וחוק אמפר
שילוב סרטון 10.2 שדה מגנטי של תיל ישר
שילוב סרטון 10.3 שדה מגנטי של לולאת זרם
שילוב סרטון 10.4 שדה מגנטי של סליל ארוך
שילוב סרטון 10.5 שדה מגנטי של טורואיד
שילוב סרטון 10.6 שדה מגנטי של יריעת זרם אינסופית
שילוב סרטון 10.7 שדה מגנטי של גליל זרם ארוך
שילוב סרטון 11.1 תאוריה וכלים טכניים - השראות אלקטרומגנטית, חוק פאראדיי
שילוב סרטון 11.2 שטף מגנטי כתוצאה משדה לא אחיד
שילוב סרטון 11.3 מעגל חשמלי בעל שטח משתנה בזמן
שילוב סרטון 11.4 טבעת מסתובבת
שילוב סרטון 11.5 לולאה מלבנית נופלת
שילוב סרטון 11.6 שתי לולאות
שילוב סרטון 12.1 תאוריה וכלים טכניים - חומרים מגנטיים, השראות עצמית ומשרנים
שילוב סרטון 12.2 השראות עצמית של טורואיד
שילוב סרטון 12.3 השראות עצמית של סליל ארוך
שילוב סרטון 12.4 סליל ארוך עם חומר מגנטי לא אחיד
שילוב סרטון 12.5 מעגלים עם משרנים, קבלים ונגדים
מבחנים משנים קודמות קובץ 2016 מועד ב
קובץ 2017 מועד א
קובץ 2018 מועד א
קובץ 2018 מועד ב
קובץ 2019 מועד א
קובץ 2019 מועד ב
קובץ 2020 מועד א
קובץ 2020 מועד ב
קובץ 2021 מועד א
קובץ 2021 מועד ב
קובץ 2022 מועד א
קובץ 2022 מועד ב