יחידת־הוראה

 • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 1'
  Week Topic Sources
  1 Measurments, Vectors, 1D Motion
  2 2D & 3D motion, Galilean relativity, Rotational motion
  3 Forces I - Newtons laws
  4 Forces II - Various forces
  5 Work & Energy I - Definitions, Gravitational & Kinetic energy
  6 Energy & Work II - Elastic energy & Power
  7 Energy & Work III - Potential energy, Conservative force
  8 Momentum & Center of Mass
  9 Momentum conservation & Center of Mass
  10 Simple Harmonic Oscillator
  11 Driven Harmonic Oscillator
  12 Angular Momentum, Moment of Inertia, Torque
  • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 2'

   שעות קבלה

   Name יום בשבוע שעות בניין/חדר דוא"ל
   פלוני/אלמוני TBA TBA 54/XXX jdoe@bgu.ac.il
   פלוני TBA TBA 54/XXX jdoe@bgu.ac.il
   פלוני TBA TBA 54/XXX jdoe@bgu.ac.il

   שעות הרצאה ותרגול

   קבוצהתרגול/הרצאה שם יום שעות חדר/בנין
   1 Lecture Dr./Prof John Doe ד 15:00-18:00 90/XXX
   11 TAJohn Doe ג 16:00-17:00 90/XXX
   12 TA John Doe ג 14:00-15:00 90/XXX
   13 TA John Doe א 14:00-15:00 90/XXX
   14 TA John Doe א 15:00-16:00 90/XXX
   15 TA John Doe ג 15:00-16:00 90/XXX
   • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 3'
   • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 4'
   • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 5'
    ציון הקורס
    • ש"ב: XX נק
    • בחנים: YY נק
    • מבחן סופי: ZZ נק
    חריגים

    סטודנטים שלא יכלו לגשת לבחנים/מבחנים בגלל מניעה חמורה, המוגדרת בתקנות האוניברסיטה, יהיו יכולים ...

    כללי

    • View only 'נושאים - יחידות־הוראה 6'